Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Kłodzko

Zakończył się rok kościelny, który w życiu naszej Parafii był bardzo ważny. Obchodziliśmy Jubileusz Trzydziestolecia Parafii, którą powołał do istnienia Metropolita Wrocławski - Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Jubileusz rozpoczęliśmy Misjami Świętymi, które odbyły się w czwartym tygodniu Wielkiego Postu.  Szczytem obchodów były cztery wrześniowe dni związane z odpustem parafialnym (13-16 IX 2012 r.). Dni wypełnione modlitwą, adoracją Najświętszego Sakramentu i spotkaniami na Eucharystii. Była Droga Krzyżowa ulicami Parafii   (14 IX) i wiele wydarzeń kulturalnych. Sumie odpustowej (16 IX) przewodniczył Biskup Świdnicki Ignacy Dec.

Obecnie wkraczamy w nowy rok liturgiczny, który będzie rokiem dziesięciolecia konsekracji naszego kościoła parafialnego i wizytacji kanonicznej  Parafii.  Wraz z Kościołem Powszechnym trwamy w Roku Wiary ogłoszonym przez Benedykta XVI  11 października 2012 r.  Wraz z Kościołem w Polsce realizujemy program duszpasterski pt. "Być solą ziemi".

Nowy rok kościelny rozpoczynamy z nową stroną internetową naszej Parafii..