Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Kłodzko

 Z inicjatywą budowy koscioła wystąpili mieszkańcy ul. Rodzinnej. Sprawie patronował ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, ks. Bronisław Jeleń SJ. Prowadzenie budowy w 1981 roku zlecono pierwszemu proboszczowi ks. Ryszardowi Dominikowi. Projekt architektoniczny wykonał mgr inż. Andrzej Weber, parafianin. Po jego śmierci projekt autoryzował mgr inż. Andrzej Sankowski, również mieszkaniec parafii.

 Po wyrażeniu zgody na budowę kościoła przez Kurię Metropolitarną we Wrocławiu, władze państwowe wyraziły zgodę na budowę ośrodka katechetycznego-duszpasterskiego z salami katechetycznymi i salą wielofunkcyjną, która stała się kaplicą mszalną. Kaplicę zaczęto budować w kwietniu 1982 r. i oddano ją do użytku 24 XII 1982 r., podczas pierwszej pasterki.

 W trakcie budowy kaplicy w 1982 r. została edygowana parafia Podwyższenia Krzyża Świetego. W 1983 r. wybudowano blok katechetyczny i od września tego roku rozpoczęto tam katechizację dzieci i młodzieży. W latach 1984-1988 wybudowano obiekty administracyjno-mieszkalne.

 W kwietniu 1997 rozpoczeto budowę kościoła. Kard. H. Gulbinowicz , przychylając się do prosby proboszcza, nadał powstającej świątyni tytuł: " Wotum Jubileuszu Dwutysiąclecia Narodzin Pana Jezusa". Kościół w stanie surowym został poświęcony w czasie pierwszej Mszy św. 24 XII 2000 r. odprawionej przez kard. H. Gulbinowicza. W poświęceniu koscioła wzięło udział około 2000 mieszkańców Kłodzka.

 Wyposażanie kościoła i prace wykończeniowe potrwały trzy lata. Założono ogrzewanie podłogowe, ułożono marmurową posadzkę, zamontowano 36-cio głosowe organy, oddano do użytku kaplicę całodziennej adoracji Najświętszego Skramentu. 14 września 2003 r., w dniu patronalnym parafii, Metropolita Wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz konsekrował świątynię.